Monografías

guia_cat_portada

Política municipal: Guia per a la millora de la qualitat institucional i l’eficiència dels governs locals

Qualitat institucional i eficiència són elements bàsics per al bon govern dels nostres ajuntaments, més encara en un període de contenció fiscal. La Fundació Democràcia i Govern Local ha elaborat aquesta Guia, adreçada a les persones que exerceixen les alcaldies, als membres dels governs municipals i a la resta de càrrecs representatius locals, amb la finalitat de proveir-los d’eines que els permetin reforçar la seva legitimitat i augmentar la confiança dels seus ciutadans. A això es pretén donar resposta en aquest treball col·lectiu, fruit, d’una banda, de la important col·laboració d’un grup d’experts sota la direcció i coordinació de la mateixa Fundació, i, de l’altra, del treball en xarxa entre diferents institucions.

Sumari
INTRODUCCIÓ
Una Guia per a una política local més eficient i de més qualitat institucional
Rafael Jiménez Asensio. Director de la Fundació Democràcia i Govern Local

CAPÍTOL 1
La dimensió institucional de la política municipal:
l’organització i els seus actors

CAPÍTOL 2
Polítiques públiques municipals: com prioritzar i gestionar
adequadament les polítiques locals?

CAPÍTOL 3
Una gestió economicofinancera local eficient

CAPÍTOL 4
Ètica i valors públics en la política local

CAPÍTOL 5
L’Estatut dels representants locals

CAPÍTOL 6
Cap a un municipi intel·ligent: reflexions finals i propostes

ANNEX DOCUMENTAL

ANNEX 2

Relació de persones que han col·laborat en l’elaboració de la Guia