Jornadas

26Abr, 2017

La reforma de la legislació bàsica de procediment administratiu, una vegada transcorreguts 6 mesos de l’inici de la seva vigència

  • Organitzat per:
   Diputació de Barcelona
   Fundació Democràcia i Govern Local
  • Dates:
   26 d’abril i 3 de maig de 2017
  • Lloc:
   Espai Francesca Bonneimaison – La Sala
   c/ Sant Pere més Baix, núm. 7
   08003 – Barcelona
  • Programa:

   veure programa (pdf)
  • Destinataris:
   Secretaris i tècnics al servei dels ajuntaments de la província de Barcelona

=========== ACCEDER A LOS AUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DE LAS PONENCIAS ===========

JORNADA DEL 26 D’ABRIL DE 2017

Presentación de la Jornada (00:03:56)
Sra. Petra Mahillo García
Secretaria General de la Diputación de Barcelona y de la Fundación Democracia y Gobierno Local

«La modernización de las Administraciones Públicas y la reforma de la legislación básica de procedimiento administrativo; aproximación general y un primer balance»
Sr. David Mellado Ramírez
Socio de PwC Tax & Legal Services. Abogado del Estado en excedencia y Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (enero 2012-noviembre 2016)
acceder al audio de la ponencia (01:42:15)
acceder a la documentación de la ponencia

«La potestat sancionadora de l’administració local»
Sra. Susana Sánchez Pérez
Cap de Servei d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona
acceder al audio de la ponencia (01:01:07)
acceder a la documentación de la ponencia
acceder a la presentación de la ponencia

«La responsabilitat patrimonial de l’administració local»
Sra. Susana Martínez Novella
Directora dels Serveis Jurídics, Secretaria General, de la Diputació de Barcelona
acceder al audio de la ponencia (00:36:01)
acceder a la documentación de la ponencia
acceder a la presentación de la ponencia

«Els instruments jurídics de col·laboració interadministrativa. Les encomanes de gestió, la seva delimitació amb la figura dels contractes ‘in house’. Els convenis administratius»
Sra. Carmen Alonso Higuera
Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà
acceder al audio de la ponencia (01:19:55)
acceder a la documentación de la ponencia

JORNADA DEL 3 DE MAIG DE 2017

Presentación de la Jornada (00:06:53)
Sra. Petra Mahillo García
Secretaria General de la Diputación de Barcelona y de la Fundación Democracia y Gobierno Local
Sr. Ramon Camp i Batalla
Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local

«L’administración electrònica i la reforma administrativa de 2015. Les notificacions i altres actuacions relatives als actes administratius»
Sr. Raül Rabionet i Janssen
Expert en l’àmbit legal i normatiu, tecnologia i seguretat de la informació
acceder al audio de la ponencia (01:32:15)
acceder a la presentación de la ponencia

«El procediment administratiu en la reforma de 2015: el règim d’impugnació en via administrativa dels actes i les disposicions de caràcter general»
Sr. Héctor García Morago
Magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ de Catalunya
acceder al audio de la ponencia (01:20:44)
acceder a la documentación de la ponencia

«La potestat reglamentària dels ens locals. Novetats de la reforma administrativa de 2015»
Sra. M.ª Teresa Redondo del Pozo
Secretària General del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet
acceder al audio de la ponencia (01:31:47)
acceder a la presentación de la ponencia

=============================================================================